Fair Price Shop Lattitude Longitude
Select State for Fair Price Shop Location DataFair Price Shop Location Data Summary Report.


State Name Total No of Fair Price Shop Total No of Fair Price Shop with Geolocation Total No of Digital Fair Price Shop
ANDHRA PRADESH 23130 23130 0
ARUNACHAL PRADESH 38 27 1
ASSAM 38237 32958 1964
CHHATISGARH 11462 11462 2320
DADRA & NAGAR HAVELI 62 62 0
DAMAN & DIU 51 51 0
DELHI 2264 2257 119
GOA 450 450 0
GUJARAT 17212 15612 9250
HARYANA 9966 8522 1234
JAMMU AND KASHMIR 6455 6402 266
KARNATAKA 17345 17344 0
KERALA 14726 13883 588
LAKSHADWEEP 38 38 0
MAHARASHTRA 55820 49083 7605
MANIPUR 5169 101 33
MEGHALAYA 4665 1 0
MIZORAM 1893 1265 104
NAGALAND 1621 1536 197
SIKKIM 1446 1233 48
TRIPURA 1807 1807 2
UTTARAKHAND 10025 4382 394
UTTAR PRADESH 58512 58486 0
WEST BENGAL 20905 10328 0